RO / EN

Website-ul https://www.izocon.ro poate fi utilizat în acord cu termenii și condițiile de mai jos.

Website-ul https://www.izocon.ro este proprietatea societatii IZOCON MC SRL, cu sediul în mun. Călărași, str. Varianta Nord, nr.2, județ Călărași, telefon 0728.040.122.

Societatea IZOCON MC SRL îşi rezervă dreptul de a aduce oricând modificări în conţinutul acestui site, precum şi a Termenilor şi Condiţiilor de utilizare, fără să fie necesară notificarea în prealabil a oricărei persoane.

Utilizarea website-ului

Prin accesarea acestui website sunteți de acord cu următorii termeni și următoarele condiții, fără alte restricții, și cu avertismentul de copyright care se găsește la adresa: https://izocon.ro  Dacă nu sunteți de acord cu unul din punctele descrise mai jos, nu puteti utiliza acest site în nici un fel. Vârsta minimă de utilizare a acestui website este restricționată persoanelor sub 18 ani, vârstă minimă legală în România. Considerăm că utilizarea site-ului presupune implicit acceptarea acestor termeni si condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

Nu declarăm și nu garantăm:

- Acuratețea sau caracterul complet al materialelor publicate pe acest website;

- Disponibilitatea acestui website sau operarea acestuia fără erori sau întreruperi;

- Compatibilitatea acestui website cu sistemul de operare si software-ul de pe computerul dumneavoastra;

- Că acest website nu poate ca la un moment dat să conțină infecții de tip virus.

Societatea IZOCON MC SRL nu este responsabilă pentru aptitudinile utilizatorului de a accesa ori utiliza Site-ul și nici pentru eșecurile generate de carența acestor aptitudini.

Sunteți bineveniți să utilizați acest website în conformitate cu acești termeni și puteți imprima și/sau descărca informații de pe acest website pentru utilizare personală, dar nu în scopuri comerciale.

Nu aveți permisiunea:

• de a stabili un link între acest website și orice alt website, sau de a încadra orice parte a acestui website fără acordul nostru prealabil;

• de a realiza actiuni de hacking, de a utiliza acest website pentru a transmite viruși informatici sau de a utiliza acest website în scopuri ilegale;

• de a utiliza în scopuri necinstite sau modifica conținutul pe care îl copiați de pe acest website sau de a utiliza acest conținut fără publicarea avertismentelor de copyright și alte drepturi de proprietate intelectuală pe care le utilizăm în legătură cu acest conținut, în același mod și în aceeași formă prezentate pe website.

În condițiile în care încălcați acești termeni sau politica noastră privind protecția datelor personale, putem suspenda sau bloca accesul dumneavoastră la acest website și putem depune acțiune la instanțele competente.

 

Drepturi de autor

Conținutul site-ului www.izocon.ro care constă în imagini, texte, elemente de grafică – aparține în totalitate societății mai sus numite și este protejat conform Legii nr. 8 / 14.03.1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile române şi europene privind proprietatea intelectuală şi industrială. O parte din imaginile prezente pe acest website sunt preluate din platforme de distribuție imagini gratuite cum ar fi https://www.shutterstock.com/ro/.

Folosirea fără acordul societatii IZOCON MC SRL a oricăror elemente enumerate mai sus, cu excepție a imaginilor gratuite preluate din platformele menționate anterior, se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Societatea IZOCON MC SRL poate oferi unei persoane/societati interesate, printr-un acord, dreptul de a utiliza parțial conținutul acestui website, sub forma descrisă. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul definit, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/societatea căreia i s-a permis utilizarea acestui conţinut, fără a putea utiliza şi alte conținuturi ale site-ului izocon.ro.

Colectarea și prelucrarea datelor personale

Prin „date cu caracter personal” se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată și, respectiv, o persoană juridică: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv juridice (CNP/CUI/CIF), datele contului bancar, date generale despre website-ul şi businessul utilizatorului/clientului.

Modalitățile de colectare a datelor personale utilizate de website-ul https://www.izocon.ro sunt: prin intermediul formularului de contact,  formularului de abonare la newsletter, rapoartele traficului înregistrat pe serverul unde este găzduit website-ul, din Google Analytics precum și prin intermediul cookie-urilor.

Scopul colectării acestor date cu caracter personal constă în servicii de comunicaţii electronice (trimiterea de newslettere și alte buletine informative periodice etc.).

Completarea de către Utilizatori a formularelor de contact echivalează cu acceptarea necondiţionată ca datele completate să fie folosite strict pentru contactarea utilizatorului si introducerea lui in baza de date a companiei noastre.

Societatea IZOCON MC SRL nu va face publice şi nu va vinde sau distribui bazele de date ce conţin informaţii referitoare la datele personale ale Utilizatorilor săi.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, societatea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de clienţi, un membru al familiei acestora ori o altă persoană.

Societatea garantează Clienților/Utilizatorilor săi drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au în permanență dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal deținute de societatea IZOCON MC și de platforma www.izocon.ro. Clienții au posibilitatea de a solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către IZOCON MC SRL.

Website-ul www.izocon.ro nu va solicita sub nicio formă Utilizatorilor săi informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terţi, acesta poartă responsabilitatea integrală pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare a acestor date sau a unor date confidențiale, Utilizatorul nu poate trage la răspundere IZOCON MC SRL pentru prejudiciile aduse.

Despre cookie-uri

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni transmise de către server browser-ului folosit pentru accesarea site-ului. De fiecare dată când site-ul este accesat, cookie-urile sunt transmise înapoi serverului de către browser.

Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru reținerea preferințelor utilizatorilor și pentru publicitate. Cookie-urile nu conțin coduri executabile, ele fiind doar fișiere text care nu pot să execute nicio operație. Ele nu sunt nici spyware și nici viruși informatici, deși anumite programe antivirus și anti-spyware le pot detecta.

Cookie-urile sunt de 3 tipuri:

Esențiale: ele sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului web și nu pot fi dezactivate. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație de identificare personală.

De performanță: ele ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic, pentru a putea măsura și îmbunătăți performanța site-ului. Ele ne ajută să știm care sunt cele mai populare sau mai puțin populare pagini și să monitorizăm performanța site-ului.

De publicitate: ele pot fi setate pe site-ul nostru de către partenerii noștri de publicitate (Facebook, Google). Ele nu stochează informații personale în mod direct ci identifică browser-ul pe care îl folosiți și dispozitivul de pe care accesați site-ul nostru. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, nu veți avea parte de publicitate din partea site-ului nostru.

Orice browser vă permite să acceptați sau nu cookie-uri. Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de utilizat. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online din partea website-ului vizitat. Orice browser oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în „opţiuni” sau în meniul de „preferinţe”.

 

Dispoziţii finale

În condițiile în care oricare dintre clauzele menționate mai sus va fi nulă sau nevalidă, indiferent de cauza care a dus la nevaliditatea acesteia, ea nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze specificate în pagina de Termeni și Condiții.

 

Politica de confidențialitate

Pentru utilizarea site-ului https://izocon.ro, este necesar să citești și să accepți aceste reguli în totalitate. Vizitarea în continuare a acestui site presupune că ești de acord cu aceste reguli.

Societatea IZOCON MC poate să dețină informații despre tine, informații pe care ni le-ai oferit prin abonarea la newsletter sau prin formularul de înscriere la curs. Aceste informații includ, numele tău, numărul de telefon și emailul.

 

Drepturile conferite de Legea 677/2001

Persoanele vizate beneficiază de drepturile conferite de Legea 677/2001 (inclusiv dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și de opoziție). Drepturile persoanelor vizate se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la sediul IZOCON MC SRL cu sediul în Călărași, str. Varianta Nord, nr.2, județ Călărași, telefon 0728.040.122


arrow